Àrea d'assessoria fiscal

SERVEIS
PYMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS
 • Alta d’autònom, assessorament previ a l’alta i modificacions censals

 • Consultoria de PYMES, autònoms i professionals

 • Estudi de sistemes de tributació i planificació fiscal

 • Confecció de les declaracions trimestrals i anuals d’imposts: IVA, IRPF, Societats, etc.

 • Serveis de recepció i alertes de les comunicacions electròniques obligatòries amb l’Administració Tributària Nacional i Autonòmica

 • Assessorament i assistència de qualsevol inspecció o comprovació tributària

 • Contesta a requeriments administratius i presentació d’al·legacions

 • Altres gestions amb l’Agència Tributària

PARTICULARS
 • Declaracions de renda i patrimoni

 • Herències i donacions

 • Compra-venda de béns immobles

 • Càlcul de plusvàlues

 • Gestions amb l’Agència Tributària