Àrea d'Assessoria i gestió comptable

SERVEIS
PYMES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS
  • Confecció de comptabilitats d’empreses, autònoms o professionals

  • Llibres de Registre Oficials: Ingressos, Despeses i Béns d’Inversió

  • Formulació dels Comptes Anuals

  • Seguiment, anàlisi i interpretació de la comptabilitat de l’empresa

  • Assessorament comptable i econòmic