Reglament General de Protecció de Dades

Avís Legal

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

  • Responsable de la web: Assessoria d’Empreses Fiscom, S.L.
  • Domicili de Contacte: Carrer Francesc Aulet, 40, Baixos Dreta, 07620, Llucmajor – Mallorca
  • e-mail de Contacte: ncmas@fiscom.es
  • Tlf.: +34 603 017 439
  • Dades Fiscals: Societat inscrita en el Registre Mercantil
    de Mallorca, TOM 1664 ; FOL 220 ; FULLA PM-32594
  • Dades Registrals: C.I.F. B 07957947

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportats en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat ASSESSORIA D’EMPRESES FISCOM, S.L., per al seu accés a alguns dels serveis del lloc web siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per a la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats, per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per a la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir-lo informat, bé per correu electrònic bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb ASSESSORIA D’EMPRESES FISCOM, S.L., o amb terceres empreses col·laboradores.

 

En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.

ASSESSORIA D’EMPRESES FISCOM, S.L, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el establert a la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra legislació aplicable.

 

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant a ASSESSORIA D’EMPRESES FISCOM, S.L., el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a ASSESSORIA D’EMPRESES FISCOM, S.L., Carrer Francesc Aulet, 40, Baixos Dreta, 07620, Llucmajor – Mallorcahavent-se d’identificar amb fotocòpia del D.N.I.

 

Al prémer el botó ENVIAR l’usuari dóna el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats i serveis que presta www.fiscom.es, així com, si escau, la cessió a tercers per al compliment efectiu dels serveis, entenent-se per tercer “Les entitats col·laboradores de ASSESSORIA D’EMPRESES FISCOM, S.L., que subministren serveis específics als seus clients “.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA PÀGINA

www.fiscom.es

1. Consideracions Prèvies

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permès d’aquesta pàgina web, el responsable legal és ASSESSORIA D’EMPRESES FISCOM, S.L. (des d’ara FISCOM). Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització que el propietari de la web posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de l’àrea d’usuaris o l’adquisició de productes o serveis es regiran, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

 

2.- Propietat Intel·lectual i industrial

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest website són propietat de FISCOM, o disposa en el seu cas, de el dret d’ús dels mateixos, i en aquest sentit són obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels continguts emmagatzemats en aquesta web, queda expressament prohibit excepte previ i exprés consentiment de titular. No obstant això, els usuaris podran portar a terme la reproducció o emmagatzematge dels continguts del website per al seu exclusiu ús personal, quedant expressa i terminantment prohibida la reproducció d’elements o continguts d’aquest website, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials.

 

3. Condicions d’Accés

FISCOM es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta, de les condicions d’accés, condicions de contractació. etc. L’empresa responsable del web no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada o lliure de virus ni de qualsevol altre element en la que puguin produir alteracions i en el seu sistema informàtic. 

FISCOM declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d’ella i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole. El titular del web no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’ús consentit de la informació continguda en la mateixa o dels derivats dels serveis i opinions efectuats per tercers.

 

4. Responsabilitat per Links

L’empresa responsable de la pàgina web, declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres pàgines enllaçades amb aquesta web. FISCOM no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou el link a les mateixes, amb la creença que aquests continguts acaten la legislació aplicable. No obstant això, la utilització de Links a altres pàgines no suposa de cap manera responsabilització ni apropiació de el contingut de les mateixes, sense que es pugui entendre que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis o informacions que es realitzin en elles. Aconsellem als visitants de les mateixes actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin en aquestes webs. FISCOM no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

 

5. Lloc de el Contracte i Fur aplicable

FISCOM i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a el dels Jutjats i Tribunals la ciutat de Palma de Mallorca (Espanya) per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús d’aquesta pàgina web, entenent celebrat el present contracte electrònic a la ciutat de Palma de Mallorca (Espanya).

 

Carrer Francesc Aulet, 40 Baixos Dreta
07620 Llucmajor – Mallorca