àrea d'assessoria LABORAL

SERVEIS
RECURSOS HUMANS
  • Planificació de plantilles

  • Contractacions laborals, incentius i bonificacions

  • Gestió de nòmines

  • Assegurances socials i formalització de documents de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2)

  • Liquidacions i acomiadaments

RELACIONS INDIVIDUALS
  • Reclamacions de treballadors a empreses per sancions, extincions i modificacions contractuals.

  • Excedències

  • Tramitació de prestacions i subsidis de l’atur

RELACIONS COL·LECTIVES
  • Expedients de regulació d’ocupació (ERO)

  • Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO)