àrea d'estrangeria

SERVEIS
  • Permisos de residència i treball

  • Assessorament per la sol·licitut del NIE

  • Permisos de treball per compta d’un altre o per compte propi

  • Visat d’estudiant

  • Permisos de treball com altament qualificat

  • Procediment d’arrelament

  • Residència per familiar d’un Comunitari Europeu